Integritetspolicy


Vi följer GDPR, dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt.

 

Hantering av personuppgifter

Vi respekterar och skyddar din integritet online. Den personliga informationen du ger oss distribueras endast till de partners som behöver din information för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter till dig. Här förklarar vi hur vi samlar in information, vad vi gör med den och vilka rättigheter du har. Våra handlingar regleras av GDPR. Denna personliga integritets- och cookiepolicy kan genomgå ändringar och tillägg då och då. Om möjligt kommer vi att informera dig om eventuella ändringar, men kontrollera innehållet regelbundet.

 

Vem är ansvarig för din information?

Cookie Jar AB (hädanefter: Maggie eller ”vi”) är informationsansvarig för all personlig information vi samlar in om dig.

 

Dina rättigheter

Du bestämmer över din personliga information och vad vi kan göra med den. Du har alltid rätt att veta vilken personlig information vi har och hur vi hanterar den. Du har rätt att få din personliga information rättad, begränsad eller raderad. Du har också rätt att invända mot vår behandling (inklusive invändningar mot vår direktmarknadsföring) av din personliga information om du inte tror att vi använder den korrekt.

 

Hur skyddar och hanterar vi din personliga information?

Vi har vidtagit både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda din information och för att följa GDPR.

 

Användning av personlig information

Vi kan endast tillhandahålla de beställda produkterna, innehållet eller någon kommunikation till dig om du ger oss din personliga information. För att tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in ​​personlig information om dig såsom ditt namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefon eller mobilnummer. Denna information samlas in från www.maggiebykakan.com. 

Vi kommer att använda informationen du lämnar för de syften som beskrivs nedan:

- Order- och transaktionsuppfyllelse 

- Marknadsföring av våra produkter och innehåll 

- Kundsupport

- Frakt och retur

- Tillhandahålla, anpassa och förbättra våra tjänster

 

Personlig information till tredje parter

Partners som hanterar personlig information för vår räkning (exempelvis leverans- och betalningspartner eller teknikpartner) har undertecknat avtal med oss. Vi kan garantera att din personliga information hanteras korrekt och säkert. Vi delar din personliga information med andra företag och organisationer med oberoende informationsansvar när det är nödvändigt eller när vi tvingas enligt lag (till exempel betalningslösningsföretag eller myndigheter). När din information delas med dessa företag och organisationer gäller deras integritetspolicy. Även om Maggie kan anstränga sig för att se till att någon tredje part till vilken vi lämnar ut personlig information är skyldig att använda den personliga informationen enbart för de ändamål för vilka informationen lämnades ut, är sådana oberoende tredje parter inte någon Maggie garanterar kontroll över. Maggie ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarigt för, uppförande, handlingar, utelämnanden, hantering eller spridning av information från tredje part.

 

Länkar

När du klickar på länkarna på vår webbplats kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis på andra webbplatser och uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicyer.

 

Cookie policy

Maggie använder cookies för att övervaka din varukorg och föra statistik om varje besökare. Informationen som lagras på din dator är bara ett unikt nummer utan någon koppling till personlig information. I webbläsarinställningarna kan du välja att acceptera cookies eller inte. Du kan också radera cookies som har lagrats på din dator när som helst. Du kan besöka alla delar av våra webbplatser utan att tillåta cookies och utan att avslöja din identitet.

 

Säkerhet

Maggie vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, bedrägeri eller olagligt avslöjande. Inget företag kan dock helt förhindra säkerhetsrisker. Vi strävar efter att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet och är inte ansvariga för säkerheten för information som överförs via Internet.

 

Uppgifter

Vi kan avslöja din personliga information om vi är skyldiga enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

 

Frågor och information

Om du vill: få åtkomst till, korrigera, ändra eller ta bort all personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kontakta oss via e-post info@maggiebykakan.com. Observera dock att om du bestämmer dig för att välja bort, kanske du inte kan använda alla tjänster eller funktioner som är tillgängliga via webbplatsen.

Varukorg

Din varukorg är tom